RERAM 2016 – Raport podsumowujący projekt współfinansowany ze środków 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej