Baza danych

Klaster Rozwoju Obszarów Wiejskich

KROW działa na rzecz rozwoju sektorów: obszarów wiejskich, rolnospożywczego, rybołówstwa.

Sektor: rolnicza,
Rok założenia:
Koordynator:

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.