Baza danych

Ostrowski Klaster Automatyki Przemysłowej

Celem Klastra jest stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi członami Klastra, przyspieszenie procesów innowacyjnych, a przez to poprawa ich pozycji konkurencyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych oraz integracja środowisk naukowych i gospodarczych. Działania podjęte na rzecz poprawy innowacyjności to: korzystanie ze wspólnej aparatury dla realizacji prac rozwojowych, wspólne promowanie produktów i świadczonych usług, przygotowanie studium koncepcji powstania na terenie Parku Przemysłowego ZAP laboratorium wykonującego pomiary kompatybilności elektromagnetycznej oraz laboratorium ds. badania jakości spawów.

Sektor: automatyka przemysłowa,
Rok założenia: 2009
Koordynator: INTECH ZAP – Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.