Baza danych

Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny Wklaster

Działania podejmowane przez inicjatywę na rzecz poprawy innowacyjności to: transfer technologii (współpraca z Politechniką Poznańską), realizacja innowacyjnych projektów ICT (w tym międzynarodowych), przeprowadzanie analiz rynku, animowanie współpracy i koordynacja projektów. Do tej pory zrealizowano 6 projektów, w których uczestniczą jednostki naukowe i przedsiębiorstwa.

Sektor: IT,
Rok założenia: 2008
Koordynator:

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.