Baza danych

Wielkopolski Klaster Lotniczy

Działalność obejmuje m.in.: organizowanie i prowadzenie na rzecz członków badań marketingowych, udzielanie pomocy w uczestniczeniu przez członków w międzynarodowych targach i wystawach branżowych; wymianę doświadczeń produkcyjnych, handlowych, organizacyjnych (know-how) przez członków inicjatywy; współpracę z uczelniami wyższymi i organizacjami studenckimi szkół wyższych na kierunkach studiów związanych z przemysłem lotniczym poprzez udostępnianie przez członków inicjatywy potencjału technicznego i personelu na potrzeby praktyk studenckich i prowadzenia prac naukowo-badawczych.

Sektor: lotnictwo,
Rok założenia: 2009
Koordynator: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.