Baza danych

Pleszewski Klaster Kotlarski

Działalnośc Klastra na rzecz poprawy innowacyjności to: opracowanie innowacyjnego kotła pod wspólną marką „Innowacyjny Kocioł Pleszewski”, inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy producentów urządzeń grzewczych z podmiotami prowadzącymi działalność naukową lub badawczo – rozwojową w zakresie i na rzecz polepszenia oraz rozwoju stanu wiedzy dotyczącej urządzeń ogrzewniczych; inicjowanie oraz organizacja lub wspieranie współpracy zainteresowanych podmiotów na rzecz innowacyjności w zakresie technologii urządzeń ogrzewniczych; propagowanie wiedzy o aktualnym stanie i rozwiązaniach stosowanych w systemach grzewczych oraz o nowoczesnych technologiach ogrzewniczych, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych zagadnień społecznych dotyczących ochrony środowiska i oszczędności paliw; propagowanie wśród podmiotów działających zawodowo w branży urządzeń lub systemów grzewczych wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych z tego zakresu.

Sektor: mechaniczna, ciepłownictw
Rok założenia: 2003
Koordynator: Stowarzyszenie Klaster Kotlarski

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.