Baza danych

Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie

Działalność proinnowacyjna Klastra obejmuje m.in.: współpracę z organizacjami badawczo-rozwojowymi, budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez członków Klastra, tworzenie i realizację wspólnej strategii rozwoju technologicznego i organizacyjnego firm reprezentowanych przez członków Klastra, wspólne realizowanie projektów innowacyjnych, organizowanie i prowadzenie dla członków Klastra systemu usług doradczych i konsultingowych.

Sektor: poligrafia, wydawnictwa, reklama
Rok założenia: 2006
Koordynator:

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.