Baza danych

Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski

Działania inicjatywy na rzecz poprawy innowacyjności obejmują: współpracę ze sferą naukową i badawczo – rozwojową; prowadzenie prac badawczych nad nowymi rozwiązaniami produkcyjnymi i ich wdrażanie oraz wprowadzanie nowych produktów; podnoszenie poziomu intelektualnego oraz skuteczności i sprawności zarządzania przez pracowników i kadrę firm Klastrowych; wdrażanie nowych systemów zarządzania firmami oraz nowych systemów informatycznych. Powołana została Rada Naukowa.

Sektor: spożywcza,
Rok założenia: 2009
Koordynator: Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.