Baza danych

e-Commerce Connections

Działalność Klastra obejmuje: zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności Uczestników poprzez efektywny transfer wiedzy, kontaktów, referencji oraz technologii między Uczestnikami oraz ich klientami czy też kontrahentami; zapewnienie dogodnych warunków do wypracowania i upowszechniania nowych rozwiązań usługowych, technologicznych, produktowych i organizacyjnych; wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek UE w tym w szczególności rynek Wielkopolski.

Sektor: IT,
Rok założenia: 2011
Koordynator: SpeedUp Iqbator Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.