Baza danych

Żywność dla Zdrowia Food4Good

Głównym zadaniem klastra jest transfer wiedzy z ośrodków naukowych do przedsiębiorstw, wspieranie jednostek naukowych, prowadzenie własnych badań oraz wykorzystanie prac B+R na skalę przemysłową. Klaster prowadzi działalność badawczo-rozwojową, która skoncentrowana jest na zaprojektowaniu i wdrożeniu do produkcji żywności funkcjonalnej. Do zadań klastra należy również koordynacja działań marketingowych mających na celu wspólną promocję produktów funkcjonalnych zarówno tradycyjnych (o zmodyfikowanym składzie), jak i nowoopracowanych.

Sektor: spożywcza, żywność funkcjonalna
Rok założenia: 2011
Koordynator: Centrum Wspierania Innowacji Novotec sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.