Baza danych

Polski Klaster Innowacyjnych Technologii Kuźniczych

Celem Klastra jest odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłu wytwórczego branży metalowej. Działalność klastra obejmuje: dostosowanie oferty technologicznej polskiego przemysłu kuźniczego do potrzeb zgłaszanych przez nowoczesne gałęzie gospodarki, zwiększenie stopnia integracji jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi technologiami kuźniczymi, wspieranie ekspansji polskich przedsiębiorstw działających w branży kuźniczej, kształcenie specjalistów w najnowszych technologiach oraz promocję i rozwój branży kuźniczej w kraju i otoczeniu międzynarodowym.

Sektor: metalowa, przemysł kuźniczy
Rok założenia: 2012
Koordynator: Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.