Baza danych

Klaster Wielkopolski Biogaz

Działalność proinnowacyjna Klastra obejmuje: promowanie biogazowni rolniczych jako sposobu na utylizację odpadów rolnych, w tym obornika i gnojowicy, a także wskazywanie dobrych praktyk w zakresie realizacji takich projektów. Efektem działań klastra jest przede wszystkim budowa nowoczesnego laboratorium z funkcją biurową oraz biogazowni rolniczej, która jest instalacją pokazową służącą do przeprowadzania szkoleń i pokazów.

Sektor: energetyka,
Rok założenia: 2011
Koordynator: Team of Agra Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.