Baza danych

ECDF mKlaster

Działalność inicjatywy polega na zapewnianiu infrastruktury technicznej, pomocy w nawiązaniu współpracy z dużymi markami, inicjowaniu i koordynowaniu wspólnych projektów, a także pomocy w zdobyciu dofinansowania. Ponadto promuje technologie mobilne oraz działalność uczestników klastra poprzez organizację wydarzeń, obecność w mediach i branie udziału w konferencjach, szkoleniach i targach. Pełni także rolę pośrednika między światem biznesu i nauki, ułatwiając przepływ wiedzy i doświadczeń dla jeszcze bardziej efektywnego opracowywania nowatorskich rozwiązań.

Sektor: IT, technologie mobilne
Rok założenia: 2011
Koordynator: EDCF Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.