Baza danych

Wielkopolski Klaster Kolejowy

Działalność Klastra skupia się na wdrażaniu i kreowaniu nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa. Do zadań szczegółowych należą: poprawa jakości oferowanych usług kolejowych, kreowanie innowacyjnych rozwiązań w branży kolejowej i ich wdrażanie w bieżącym użytkowaniu, promocja kolei jako jednego z najbardziej ekologicznych przewoźników, wspieranie inicjatyw na rzecz promocji firm kolejowych, popieranie działań rządu na rzecz unowocześnienia kolei, wdrażanie nowoczesnych technologii w zakładach zaplecza kolei, wspieranie szkolenia zawodowego kadr dla PKP i firm związanych z koleją, wdrażanie nowych inicjatyw i diagnostyki, poprawa bezpieczeństwa na kolei, współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi, poprawa niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów utrzymania i eksploatacji oraz zabezpieczenia ruchu kolejowego poprzez transfer technologii służącej diagnozie i ocenie infrastruktury kolejowej.

Sektor: przemysł maszynowy,
Rok założenia: 2012
Koordynator: Stowarzyszenie Wielkopolski Klaster Kolejowy

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.