Baza danych

Waste-Klaster

Zadaniem Klastra jest przede wszystkim konsolidacja sektora „odpadowego”, umożliwienie przedsiębiorcom dostępu do tanich usług laboratoryjnych oraz promocja marki Waste Klaster jako swoistego znaku jakości usług z zakresu gospodarki odpadami. Działania na rzecz poprawy innowacyjności obejmują transfer technologii z nauki do przemysłu, a także pomoc w pozyskiwaniu funduszy UE na działalność B+R. Dzięki współpracy naukowców i przedsiębiorców zaangażowanych w inicjatywę opracowano nowy produkt o nazwie EKODUKT, przeznaczony do budowy, naprawy i renowacji dróg gruntowych, szlaków i ścieżek rowerowych, który wdrożony został w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Sektor: gospodarka odpadami,
Rok założenia: 2010
Koordynator: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.