Baza danych

Poznański Klaster Edukacyjny

Celem inicjatywy jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu z zakresu mechatroniki i odnawialnych źródeł energii poprzez współpracę zrzeszonych podmiotów w strefie nauki i biznesu. W ramach inicjatywy zostanie opracowane i wdrożone narzędzie „modułowych programów nauczania”, które pozwoli na tworzenie elastycznych, dostosowanych do oczekiwań ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych w dziedzinie mechatroniki i odnawialnych źródeł energii. Moduły wykażą także przydatność w doskonaleniu kompetencji pracowników przedsiębiorstw związanych inicjatywą klastrową.

Sektor: edukacja,
Rok założenia: 2010
Koordynator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.