Baza danych

Leszczyński Klaster Budowlany

Działalność proinnowacyjna Klastra obejmuje: współpracę z sektorem nauki, instytucjami badawczo-rozwojowymi i otoczenia biznesu, a także działania na rzecz rozwoju i stosowania nowoczesnych i energooszczędnych technologii w budownictwie. W ramach Leszczyńskiego Klastra Budowlanego funkcjonują dwie grupy tematyczne: grupa ds. wspólnej oferty i promocji, grupa ds. innowacji i energooszczędności.

Sektor: budownictwo,
Rok założenia: 2010
Koordynator: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.