Baza danych

Wielkopolski Klaster Mebel Design

Działalnośc Klastra na rzecz poprawy innowacyjności skupia się na rozpowszechnieniu produkcji mebli z lekkiej i ekologicznej płyty komórkowej. Zrealizowane zostały w tym zakresie 2 projekty badawcze wspierane z programu Voucher. Narzędziem wspierającym jest opracowanie specyficznego meblowego designu, odznaczającego się wysoką jakością oraz oryginalnością związaną z regionalnymi wartościami kulturalnymi i naukowymi. W ramach wspólnych przedsięwzięć wykorzystywane są osiągnięcia Wydziału Technologii Drewna w zakresie prowadzonych badań nad właściwościami płyty komórkowej (złożone 2 wnioski patentowe, zastrzeżenie 2 wzorów przemysłowych) oraz podjęcie badań w celu pozyskania rozwiązań alternatynych.

Sektor: meblarstwo,
Rok założenia: 2011
Koordynator: Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.