Baza danych

Klaster Leszczyńskie Smaki

Działalność inicjatywy obejmuje: spotkania robocze sieci, konferencje tematyczne, udział w targach, imprezy promocyjne, wprowadzenie na rynek przez członków klastra produktów o wyższej wartości. Cele klastra: budowa i rozwój efektywnej współpracy między przedsiębiorcami z sektora spożywczego, instytucji otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo – rozwojowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności uczestników klastra poprzez regularną wymianę informacji i wiedzy, szczególnie ze szkołami wyższymi i ośrodkami badawczo – rozwojowymi.

Sektor: spożywcza,
Rok założenia: 2010
Koordynator: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.