Baza danych

Klaster Innowacje IT

Klaster podejmuje działania wspierające rozwój już działających firm sektora MSP i branży IT, a także ułatwia start młodym ambitnym, przedsiębiorstwom. Działania na rzecz poprawy innowacyjności: budowa i wyposażenie parku naukowo-technologicznego, utworzenie internetowej platformy wymiany informacji o planach komercjalizacji wyników prac badawczych pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami naukowymi.

Sektor: IT,
Rok założenia: 2014
Koordynator: Spółka ELHAZ

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.