Baza danych

Klaster Informatyczny w Lesznie

Działalność Klastra to: nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami z branży IT, instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności uczestników sieci poprzez regularną wymianę informacji i wiedzy, szczególnie ze szkołami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, wprowadzenie przez przedsiębiorstwa nowych/udoskonalonych produktów/usług dzięki współpracy z JBR i IOB, promocja marki klastra, poprawa wizerunku gospodarczego subregionu.

Sektor: IT,
Rok założenia: 2014
Koordynator: Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o. o.

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.