Baza danych

Klaster Meblowy Południowej Wielkopolski

Działalność Klastra obejmuje: opracowanie wspólnych standardów produkcji oraz realizacji usług meblarskich, stworzenie zarysu wspólnej oferty określającej innowacyjne cechy planowanego do wprowadzenia na rynek innowacyjnego rozwiązania produkcji mebli zintegrowanej architektury transportu. W wyniku współpracy przedsiębiorców i wymiany informacji między nimi, wdrożony zostanie innowacyjny sposób organizacji produkcji mebli. Pozwoli on na udoskonalenie procesu wytwarzania całej grupy produktów poprzez innowacyjną metodę koordynacji logistyki dostaw mebli, spełniającą wszelkie zidentyfikowane czynniki innowacyjności.

Sektor: meblarstwo,
Rok założenia: 2014
Koordynator: Klaster Meblowy Południowej Wielkopolski SA

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015 r.