Przetarg nieograniczony pn.„Przeprowadzenie pilotażu warsztatów zachęcających do zakładania własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych lub sposobów dotarcia do klienta”