San Diego (USA), 7-9 września 2017 r., Rozwój oparty na ICT.