Prawne i ekonomiczne uwarunkowania polsko-meksykańskiej współpracy przedsiębiorców oraz transakcji handlu zagranicznego / seminarium