PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY POLSKICH ORAZ BIAŁORUSKICH FIRM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO