Misja naukowo-gospodarcza Województwa Wielkopolskiego do Angoli.