Misja Gospodarcza Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej do São Paulo w Brazylii – zaproszenie do udziału