Międzynarodowa Wystawa „Energetyka i Elektrotechnika” Sankt – Petersburg 2017