Lubango (Angola), 9-13 sierpnia 2017 r., Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów oraz Przemysł Jutra