Konsultacje publiczne „Planu Działań 2017-2020” w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego Wielkopolski