Aktualności

O nas

null

Internacjonalizacja

Eksploracja nowych rynków jest podstawą do zapewnienia rozwoju gospodarczego wielkopolskich przedsiębiorców, a w konsekwencji całego regionu. Jednocześnie międzynarodowa promocja możliwości inwestycyjnych w Wielkopolsce ma na celu zwiększenie szans na napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do regionu, co pozwoli na osiągniecie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych regionów.

Czytaj więcej »
null

Gospodarna Wielkopolska

Projekt pozakonkursowy „Gospodarna Wielkopolska” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej; Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu), a jego celem jest rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz budowa Marki Wielkopolski. Całkowita wartość projektu to 20.652.000,03 PLN.

Czytaj więcej »
null

eBOI

Elektroniczna Baza Ofert Inwestycyjnych (eBOI) to narzędzie umożliwiające natychmiastowy dostęp do aktualizowanych na bieżąco ofert inwestycyjnych zgłaszanych przez gminy województwa wielkopolskiego.

null

Invest in Wielkopolska

Wielkopolska Region is an attractive space for entrepreneurship. The Region has an excellent climate for business development and investments.
Over 25 years of free market allowed many companies to develop and achieve financial success.
Guide for the investors „Invest in Wielkopolska” is a publication which provides access to information related with every stage of the investment process.

null
Projekt COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach” realizowany jest w ramach Programu INTERREG EUROPA (Oś priorytetowa 2: Konkurencyjność MŚP), a jego celem jest poprawa lokalnych i regionalnych polityk w zakresie internacjonalizacji jako nowego podejścia do wspierania zaangażowania MŚP z UE na rynkach międzynarodowych.
Całkowita wartość projektu to 1,4 mln EUR, a budżet Województwa Wielkopolskiego w projekcie wynosi 89.031 EUR.Read More »