Informacja o wszczęciu zapytania ofertowego na realizację opracowania pn. „Strategie wchodzenia na rynki zagraniczne” zgodnie z zasadą konkurencyjności