Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego na realizację opracowania pn. „Strategie wchodzenia na rynki zagraniczne”