Informacja o przebiegu prac Komisji Certyfikacyjnej IK.