INDOWATER 2017 – Stoisko WPHI na targach gospodarki wodnej, ściekowej i recyklingu