II etap naboru przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego na targi wpisane w obszar Inteligentnych Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”