Energia ze słońca

Podczas wczorajszego posiedzenia Panelu „Przemysł jutra” – jednej z inteligentnych specjalizacji Wielkopolski – zaprezentowana została nowa Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030, która rozszerzyła zakres specjalizacji o obszary dotyczące dziedzin zrównoważonej i efektywnej energetyki obejmującej m.in. systemy zarządzania wytwarzaniem i zużyciem, konwergencję i konwersję energii, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, alternatywne, inteligentne sieci oraz technologie magazynowania energii. Jednocześnie wyłączono obszar związany z ekoinnowacyjnymi środkami i przeniesiono go do inteligentnej specjalizacji „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”.

W posiedzeniu udział wziął także przedstawiciel Solar Networks Sp. z o.o., prezentując nagrodzone w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska- Innowacyjni dla Wielkopolski” edycja 2020 urządzenie solarne MSC – Mobile Solar Container. MSC przeznaczone jest do pozyskiwania i konwersji energii elektrycznej z energii słonecznej oraz jej magazynowania. Stanowi alternatywę dla spalinowych agregatów oraz odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na elektryczność. Urządzenia zapewni bezpieczeństwo energetyczne regionów o ubogiej infrastrukturze energetycznej oraz pozbawionych dostępu do elektryczności. Jak zapewnił Prezes Zarządu Solar Networks Radosław Rogalka, firma powstała w celu zaprojektowania i uruchomienia innowacyjnego rozwiązania dla wydajnego, mobilnego, bezpiecznego i w pełni ekologicznego źródła zaopatrzenia w energię, które mogłoby stanowić realną alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych i przestarzałych generatorów opartych na olejach napędowych. Mobile Solar Container jest rozwiązaniem zarówno dla firm z sektora prywatnego, organizacji rządowych, wojskowych, charytatywnych, szpitali, hoteli i innych podmiotów zarządzających obszarami klęsk żywiołowych lub strefami wojennymi wymagającymi ciągłości dostaw energii.   

Spotkanie było również okazją do prezentacji projektu „Gospodarna 2050-H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu, do którego zgłaszać mogą się firmy poszukające nowych obszarów rozwoju, oferowany będzie audyt wodorowy, indywidualne doradztwo, promocja biznesu, dostęp do wiedzy oraz sieci kontaktów związanych z tematyką wodorową, współpraca z podmiotami na regionalnym i międzynarodowym rynku gospodarki wodorowej, a także udział w światowych wydarzeniach wodorowych.

Jako przykład firmy prowadzącej swoją działalność w obszarze gospodarki wodorowej, wpisującej się w inteligentną specjalizację Wielkopolski „Przemysł jutra”, przedstawiono austriacką firmę Fronius Solhub, która proponuje rozwiązania systemowe do wytwarzania, przechowywania, dystrybucji i ponownego przetwarzania zielonego wodoru z energii słonecznej. Ten innowacyjny system zapewnia gminom i przedsiębiorstwom zrównoważone rozwiązania w zakresie mobilności i energii.