Dzień informacyjny Interreg – Europejska Współpraca Terytorialna 2014 -2020