Internacjonalizacja

Charakterystyczną cechą współczesnego rozwoju gospodarki jest pogłębiający się proces jej internacjonalizacji czyli umiędzynarodowienia. Oznacza ona wzrost powiązań gospodarczych pomiędzy poszczególnymi krajami, organizacjami międzynarodowymi oraz przedsiębiorstwami. Internacjonalizację można rozpatrywać w aspekcie statycznym oraz dynamicznym. Ten pierwszy rozumiany jest jako liczba i jakość powiązań regionalnych podmiotów gospodarczych z podmiotami zagranicznymi, w tym także jako aktywność podmiotów zagranicznych na rynkach lokalnych. Ujęcie dynamiczne traktuje internacjonalizację jako rozwój, czyli przechodzenie do coraz wyższych jej form.

Korzyści płynące z internacjonalizacji to między innymi wzrost wartości obrotów handlowych, wzrost zatrudnienia i przychodów przedsiębiorstw w szczególności z sektora MŚP, wzrost wpływów podatkowych, napływ zagranicznych inwestycji, napływ technologii o charakterze innowacyjnym, a tym samym wzrost poziomu innowacyjności, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw mających powiązania międzynarodowe oraz poprawa zarządzania MŚP.

Wielkopolska znajduje się w grupie liderów polskiego eksportu, zajmując czwartą pozycję w kraju pod względem wielkości eksportu (74,7 mld zł), z udziałem na poziomie 10,47% w 2013 r. i od 2012 r. odnotowuje dodatni bilans handlowy.

Wartość eksportu w odniesieniu do liczby mieszkańców plasuje województwo wielkopolskie na trzeciej pozycji w Polsce, a wskaźnik ten od 2011 r. systematycznie rośnie. Wartość eksportu w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest jedną z najwyższych w kraju (119,93% średniej krajowej).

Udział eksportu w PKB regionu na poziomie 39,49% (2012) stawia województwo wielkopolskie na trzeciej pozycji w kraju. Odsetek firm eksporterów w Wielkopolsce wyniósł w 2014 r. 13% – są to głównie firmy duże i z kapitałem zagranicznym.

Analizując rozmieszczenie geograficzne firm-eksporterów, zdecydowanie najwięcej z nich ulokowało się w Poznaniu i okolicach (powiaty poznański, szamotulski, gnieźnieński i wrzesiński). Jednym z czynników takiej sytuacji jest z pewnością dobre skomunikowanie: węzeł kolejowy, lotnisko i przede wszystkim bliskość do poszczególnych węzłów autostrady A2, która umożliwia łatwy transport towarów drogą lądową do głównych krajów docelowych, którymi są Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz Holandia.

Niewątpliwie korzystną sytuacją jest stosunkowo duże zróżnicowanie produktowe eksportu. W strukturze dominują gałęzie średnio wysokiej technologii, w tym przemysł motoryzacyjny. Niewielki za to jest udział gałęzi wysokich technologii. Surowce i produkty nisko przetworzone stanowią ok. 1/5 wartości eksportu. Podstawowe produkty eksportowe wielkopolskich przedsiębiorstw to:
–    samochody i sprzęt transportowy
–    drewno, papier i artykuły pochodne (okna)
–    meble (drewniane i do siedzenia)
–    komputery i elektronika (lampy, akumulatory, akcesoria kuchenne)
–    maszyny (sprzęt AGD i części silników)
–    produkty chemiczne (produkty farmaceutyczne)
–    produkty spożywcze
–    wyroby metalowe (części konstrukcji, płyty, pręty, kątowniki)

Proces umiędzynarodowienia wielkopolskich przedsiębiorstw to także oczekiwane korzyści związane z umacnianiem pozycji wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. W szczególności istotne jest w tym obszarze dążenie do poszerzania struktur międzynarodowych przedsiębiorstw nie tylko poprzez rozwój sprzedaży, ale także poprzez realizację innych działań na rynkach zewnętrznych.

Explore the best selection of new and used Louboutin shoes on SnobSwap. Shop discounted Christian louboutin replica heels, flats and pumps. Authenticity
Menu