„CZAS NA BIZNES – CZAS NA ZMIANY” – Warsztaty szkoleniowe 2016